Sofie de Schutter

Sofie de Schutter beheerst het vreemdelingenrecht in de brede zin, van reguliere aanvragen gezinshereniging (artikel 8 EVRM en het recht van de Europese Unie) of arbeid als zelfstandige tot asielzaken.

Marjon Ristra-Peeters

Marjon Ristra-Peeters studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie strafrecht. Na haar studie was zij als senior procesvertegenwoordiger werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Annelien Berends

Annelien Berends studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie staats- en bestuursrecht. Na haar studie is zij 8 jaar als advocaat werkzaam geweest bij Van Appia & Van der Lee advocaten.