Annelien Berends

Advocaat

Introductie:

Annelien Berends studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie staats- en bestuursrecht. Na haar studie is zij 8 jaar als advocaat werkzaam geweest bij Van Appia & Van der Lee advocaten. Zij is een van de oprichters van BdSP advocaten.

Annelien houdt zich bezig met het reguliere vreemdelingenrecht en asielrecht. Zij is bij uitstek gespecialiseerd in openbare orde-zaken, artikel 8 EVRM-zaken, Unierechtelijke zaken en nareiszaken.

Annelien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Asiel- en vluchtelingenrecht
– Vreemdelingenrecht, Vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenactiviteiten:

Annelien is verbonden aan de OSR Juridische Opleidingen te Utrecht als docent regulier vreemdelingenrecht. Tevens is zij lid van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA).

Annelien spreekt Engels en Italiaans.