Sofie de Schutter

Advocaat

Introductie:

Sofie de Schutter beheerst het vreemdelingenrecht in de brede zin. Van reguliere aanvragen gezinshereniging (artikel 8 EVRM en het recht van de Europese Unie) of arbeid als zelfstandige tot asielzaken. Daarnaast heeft zij ook grote kennis van vreemdelingenbewaring en openbare orde zaken zoals ongewenstverklaring en inreisverbod.

Sofie studeerde Nederlands en Internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam, en Internationaal recht aan de Université Pierre Mendes France in Grenoble Frankrijk. Na haar studie startte zij als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna maakte zij de overstap naar de advocatuur. Na een aantal jaren als advocaat te hebben gewerkt bij Van Rossem advocaten en Van Appia van der Lee advocaten in Amsterdam is zij per 1 januari 2018 de samenwerking aangegaan met Annelien Berends en Marjon Peeters om het kantoor BdSP advocaten te starten.

Sofie is lid van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), de Stichting Migratierecht Nederland en de Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN). Sofie beheerst de Engelse taal en de Franse taal.

Sofie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Asiel- en vluchtelingenrecht
– Vreemdelingenrecht, Vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.