Marjon Ristra-Peeters

Advocaat

Introductie:

Marjon Ristra-Peeters (1976) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie strafrecht. Na haar studie was zij als senior procesvertegenwoordiger werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Tussen 2006 en 2012 was zij werkzaam als advocaat bij Van Appia & Van der Lee advocaten en bij Hagg & Van Koesveld advocaten te Amsterdam. Van september 2012 werkt Marjon als zelfstandig advocaat met als expertise het reguliere vreemdelingenrecht, sociaal- economische rechten, sociaal zekerheidsrecht en algemeen bestuursrecht.

In het collegejaar 2018-2019 was Marjon woonachtig in Curaçao en werkzaam als docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Curaçao (UOC). Tevens was zij verbonden aan de examencommissie van de rechtenfaculteit en secretaris van het Caribisch Juristenblad. Vanaf september 2019 tot en met mei 2020 heeft Marjon in Suriname gewoond. In dat kader is zij eveneens als BdSP associate verbonden aan Naarendorp advocaten in Paramaribo.

Marjon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Bestuursrecht, bestuursprocesrecht
– Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenactiviteiten

Marjon is voorzitter van het bestuur van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA). Zij is jarenlang als docent vreemdelingenrecht verbonden geweest aan de Opleiding Sociaal Recht (OSR) te Utrecht. Daarnaast verzorgt zij regelmatig cursussen voor onder meer Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en kort aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als docent bestuursrecht. Tot op heden is zij lid van de vakkamer Bestuursrecht van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast is zij lid van de Werkgroep Rechtshulp in Vreemdelingenzaken (WRV), lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Marjon beheerst de Engelse en Duitse taal.