Marjon Peeters

Advocaat

Introductie:

Marjon Ristra- Peeters (1976) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie strafrecht. Na haar studie was zij als senior procesvertegenwoordiger werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Tussen 2006 en 2012 was zij werkzaam als advocaat bij Van Appia & Van der Lee advocaten en bij Hagg & Van Koesveld advocaten te Amsterdam. Van september 2012 tot eind december 2018 was Marjon werkzaam als zelfstandig advocaat met als expertise het reguliere vreemdelingenrecht, sociaal- economische rechten en algemeen bestuursrecht.

In het collegejaar 2018-2019 was Marjon werkzaam als docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Curaçao (UOC) en lid en voorzitter verbonden aan de examencommissie van de rechtenfaculteit, alsmede secretaris van het Caribisch Juristenblad. Thans is Marjon werkzaam op het kantoor van BdSP advocaten in Paramaribo, Suriname en als BdSP associate verbonden aan Naarendorp advocaten in Paramaribo.

Nevenactiviteiten

Tot september 2018 was Marjon voorzitter van het bestuur van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA). Zij is jarenlang als docent vreemdelingenrecht verbonden geweest aan de Opleiding Sociaal Recht (OSR) te Utrecht. Daarnaast heeft zij regelmatig cursussen verzorgd voor de Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en kort aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als docent bestuursrecht. Tot op heden is zij lid van de vakkamer Bestuursrecht van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten. Tevens is zij lid van de Werkgroep Rechtshulp in Vreemdelingenzaken (WRV).

Marjon beheerst de Engelse en Duitse taal.

BdSP advocaten Suriname houdt kantoor aan de Cornelis Jongbawstraat 17 te Paramaribo.

Kantoor: 00597 7499400

Mobiel: 00597 7100 195

WhatsApp: 0031 6 48755428

Fax: 0031 87 78403591