Kantoor

BdSP advocaten is een Amsterdams advocatenkantoor gespecialiseerd in het migratierecht. Annelien Berends, Sofie de Schutter en Marjon Peeters hebben jaren lange ervaring in het migratierecht en zijn echte specialisten. Alle gebieden van het migratierecht worden door BdSP behandeld. Denk hierbij aan gezinshereniging, EU recht, asielrecht, maar ook werkvergunningen, inreisverbod, visum kort verblijf, intrekking van een verblijfsvergunning vanwege onder andere openbare orde of verplaatsing hoofdverblijf en vreemdelingenbewaring.

Kosten

BdSP werkt op uurtarief of met gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt zelf via www.rvr.org kijken of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat uw eigen bijdrage (https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen).

Kortom er zal altijd voorafgaand aan de zaak met u een duidelijke afspraak worden gemaakt over de kosten met inachtneming van uw persoonlijke situatie.

 

BdSP geeft advies en procedeert in bezwaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of in beroep voor de rechtbank, het gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). Naast het vreemdelingenrecht behandelt BdSP ook strafzaken en sociale zekerheidszaken.