De Raad van State heeft een asielzoekster uit El Salvador gelijk gegeven: de IND moet haar verhaal over dwang beter onderzoeken.

Een asielzoekster vertelde de IND dat ze gedwongen lid van een bende was geweest. Haar asielverzoek werd afgewezen. Maar de Raad van State besloot onlangs dat ze niet mag worden uitgezet.

Vorig jaar trok de IND de verblijfsvergunning van tangozanger Omar Mollo (72) en zijn echtgenote in, omdat ze tijdens de coronacrisis bij de overheid aanklopten om financiële bijstand.

NRC.NL: IND herziet besluit uitzetting tangozanger Omar Mollo

‘Ik heb volop plannen. Mijn muziek is mijn leven’

De lockdown heeft voor velen in de kunstsector grote gevolgen. Hoe vergaat het ze? Aflevering 19: de Argentijnse tangomuzikant Omar Mollo.


EHRM Savran tegen Denemarken

Twee arresten ineen

Op basis van dit arrest blijken behalve vreemdelingen met fysieke gezondheidsproblemen ook vreemdelingen met psychische problemen onder het bereik van artikel 3 EVRM te kunnen vallen. Bovendien moeten niet alleen de directe medische gevolgen maar ook de mogelijke gevolgen van uitzetting worden bekeken. Marjon Peeters concludeert uit het arrest dat ook de Nederlandse overheid anders met zieke vreemdelingen moet omgaan. Daarbij gaat het om de manier waarop de huidige medische procedures zijn ingekleed en om de eventuele uitzetting van zieke vreemdelingen die strafbare feiten hebben gepleegd.