A&MR Uitspraak Uitgelicht

EHRM Savran tegen Denemarken

Twee arresten ineen

Op basis van dit arrest blijken behalve vreemdelingen met fysieke gezondheidsproblemen ook vreemdelingen met psychische problemen onder het bereik van artikel 3 EVRM te kunnen vallen. Bovendien moeten niet alleen de directe medische gevolgen maar ook de mogelijke gevolgen van uitzetting worden bekeken. Marjon Peeters concludeert uit het arrest dat ook de Nederlandse overheid anders met zieke vreemdelingen moet omgaan. Daarbij gaat het om de manier waarop de huidige medische procedures zijn ingekleed en om de eventuele uitzetting van zieke vreemdelingen die strafbare feiten hebben gepleegd.